محفل انس با قرآن در حرم مطهر رضوی
با حضور استاد محسن حاجی حسنی کارگر
جمعه 2/3/93 بعد از نماز مغرب و عشاء
دارالقرآن کریم واقع در صحن جمهوری اسلامی