سلام

در این وبلاگ تلاوت ها ، نوشته ها و اخبار استاد محسن حاجی حسنی کارگر ، قاری جوان شهر مشهد قرار داده خواهد شد .

التماس دعا